Kategorier
Nyheter

Printerdriver – lavterskelprodukt for digitale forsendelser

En printerdriver gjør det svært enkelt å ekspedere et dokument digitalt.

En printerdriver gjør det svært enkelt å ekspedere et dokument digitalt. Vi ser på de ulike printerdriverne som er i markedet, og hvordan printerdrivere kan tilføre verdi til virksomhetene.

En printerdriver er en virtuell printer som gjøres tilgjengelig på brukernes datamaskiner, og som støtter digitale forsendelser av dokumenter og meldinger. Slike drivere kan installeres av IT-avdelingene og rulles ut til alle brukerne i virksomheten, eller brukere kan selv installere på egen datamaskin. Det er i bunn og grunn programvare som automatiserer og effektiviserer forsendelsesprosessene.

Mange bruksområder

  • Virksomheter som håndterer forsendelsene manuelt (egne skrivere etc).
  • Virksomheter som leaser eller har anskaffet frankeringsmaskiner.
  • Virksomheter som bruker fagsystemer som ikke støtter digitale forsendelser.
  • Virksomheter som opplever at integrasjonskostnadene i sine fagsystemer koster for mye i forhold til det volumet de har (lavt kost/nytte-forhold).
  • Kommuner som ønsker å ta i bruk flere meldingstyper i de digitale postkassene (som for eksempel innkallinger eller faktura), og som trenger et alternativ til KS SVarUt (som ikke støtter andre meldingstyper enn ordinære brev).
  • Helseforetak som står i kø for å bli integrert mot helsenorge, og som på kort sikt ønsker å spare driftsmidler.

Sammenstilling av printerdrivere

Det finnes flere printerdriverprodukter i markedet, og disse har som vist under ulike produktegenskaper. Virksomheten bør velge det produktet som er best tilpasset sine behov. Alle printerdrivere støtter forsendelser til Digipost.

ProduktSwipeBrevfabrikkenEkopostDigilink
LeverandørTietoEvryAutolopiaEkopostMedilink
Mottaker identifikatorNavn og adresseNavn og adresseNavn og adresseNavn og adresse
Fødselsnummer
Digipost-adresse
KlientinstallasjonJaJaJaJa
ServerinstallasjonNeiNeiNeiJa
Monitorering og rapporteringMin side på swipe.evry.noMin side på brevfabrikken.noMin side på ekopost.noLokal webserver
KRR-oppslagNeiNeiNeiJa
PrismodellTransaksjonTransaksjonTransaksjonTransaksjon Lisens
EkspederingskanalerDigipost
Vipps
Utskrift
Digipost
Vipps
Utskrift
Digipost
Utskrift
Digipost
Utskrift

Fra frankeringsmaskin til printerdriver

I SMB-markedet er det en del bedrifter som har effektivisert sine forsendelser ved å ta i bruk printerdrivere. De har dermed kunne frigjøre seg fra frankeringsmaskinene, og dermed spart driftsmidler på å ta i bruk printerdriver.

Fra papirutskrifter til smartpost

Flere offentlige og private virksomheter bruker printerdrivere, blant annet i forbindelse med ordinære dokumentforsendelser og smarte innkallinger. Blant de offentlige virksomhetene har vi for eksempel Sunnaas RKE, som tok i bruk Digilink høsten 2019. Blant de private virksomhetene har vi pensjonskasser og privatpraktiserende helseinstitusjoner.

Merk at offentlige virksomheter har i de fleste tilfeller tilgang på mottakers fødselsnummer, og de kan gjennom felleskomponentavtalen med digitaliseringsdirektoratet gjøre oppslag i kontakt- og reservasjonsregisteret (KRR). Digilink er den eneste printerdriveren som støtter KRR-oppslag.

Spørsmål rundt printerdriver? Kontakt oss på salg@digipost.no.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *