Kategorier
Digital post Nyheter

Ny meldingsvisning i Digipost

Nå innføres en ny meldingsvisning i Digipost. Den nye visningen gir bedre universell utforming, og den senker terskelen for bruk av tjenesten.

Nå innfører vi en ny teknisk løsning for visning av meldinger. I den nye meldingsvisningen har vi lagt vekt på at det skal være enklere å både få oversikt over meldingsinnholdet, og å lese dokumentet.

Formålet med endringen er å forbedre den universelle utformingen, men også å senke terskelen for at folk med lav digital kompetanse skal kunne ta i bruk og mestre Digipost.

Før ble dokumentet vist i en innebygget dokumentvisning i Digipost. Slik er det ikke lenger. Nå vil du først se en ny meldingsside med oversikt over innholdet, informasjon om meldingen, samt handlingsalternativer. Ved å klikke på selve dokumentet vil det vises i en ny fane i enhetens nettleser fra desktop. I iOS-appen blir dokumentene vist i en nyutviklet visning, og på Android åpnes dokumentet i en ekstern app som støtter filtypen. 

Bedre UU og mindre digitalt utenforskap 

Digipost ble utviklet i en tid da de fleste brukte desktop. Selv om det er gjort endringer underveis, har løsningen inntil nå vært best tilpasset store skjermer. I dag leser 85 prosent av Digipostbrukerne posten sin via mobiltelefon. Derfor var det behov for å tenke litt annerledes i utviklingen.  

Vi har over tid fått tilbakemeldinger fra folk som av ulike årsaker ikke klarer å åpne eller lese den digitale posten sin. Funksjoner for å forstørre tekst og visning av PDF-dokumenter vil være langt bedre i den nye løsningen enn i den gamle.

Den gir også mulighet for å fremheve funksjoner som for eksempel utskrift. En funksjon som er viktig for mange eldre som foretrekker å arkivere viktige dokumenter fysisk.

Den nye meldingsvisningen er brukertestet flere ganger underveis i utviklingsprosessen.  

Avsendere trenger ikke å endre noe 

De som sender digitalt post trenger ikke å endre på noe. Virksomheter fortsetter å sende inn meldinger på samme måte som tidligere. Det eneste de kanskje vil merke at færre mottakere tar kontakt fordi de ikke klarer å lese den digitale posten sin. 

Det er fremdeles viktig at dokumentene som sendes i Digipost oppfyller kravene til universell utforming. Det sikrer at alle klarer å lese den digitale posten sin. Her kan du lese mer om hvordan et PDF-dokument får en god universell utforming.

Alle som mottar nye meldinger blir varslet i form av pushvarsling på telefonen, e-post eller SMS. Når meldingssiden er åpnet sendes det ikke flere varslinger, da vi regner dette som at mottakeren har gjort seg kjent med innholdet i meldingen.  

Det blir heller ingen endring for virksomheter som mottar meldinger fra andre i Digipost.  

Noen vil kanskje ikke engang legge merke til endringen, men vi er sikre på at dette er et viktig tiltak som sørger for at meldingene som sendes i Digipost er tilgjengelige og leselige for alle, uavhengig at teknisk utstyr, funksjonsevne og digital modenhet.