Kategorier
Nyheter

Hvorfor trenger jeg en digital postkasse når jeg har Altinn?

I denne artikkelen gjør vi kort rede for de strategiske valgene som resulterte i etableringen av digitale postkasser for innbyggere (DPI), og ser det opp mot meldingsboksen i Altinn (DPV). Deretter skal vi utforske noen av forskjellene mellom digitale postkasser og meldingsboksen i Altinn, så det blir enklere for deg å ta stilling til om du bør opprette en digital postkasse i Digipost.

Strategien for offentlig sektor

La oss starte med å utforske hva som er retningen for offentlig sektor når det gjelder forsendelser av brev til innbyggere. Det er viktig, fordi retningen legger føringer for hvilken kanal du kan forvente å få dine brev fra offentlige virksomheter i.

Regjeringen (KMD) pålegger offentlige virksomheter å bruke de nasjonale fellesløsningene gjennom digitaliseringsrundskrivet. Som det står i rundskrivet, skal innbyggerpost sendes til innbyggernes digitale postkasse, mens virksomhetspost skal sendes til Altinn. Det er bare unntaksvis at innbyggerpost kan sendes til Altinn.

Da Digitaliseringsdirektoratet i 2012 utredet alternativene til digital postkasse for innbyggere, ble også Altinn vurdert. Konklusjonen var at alternativet med anskaffelse av flere postkasseløsninger i markedet ville gi høyest samfunnsøkonomisk gevinst. Fellesløsningen Digital Postkasse Innbygger (DPI) ble dermed lansert i 2015, og Posten Norge og eBoks ble valgt som leverandører. Posten Norge er i sin helhet eid av Staten.

Nesten tre millioner innbyggere har nå opprettet en digital postkasse. De digitale postkassene har nå spart offentlig sektor for over 1 milliard kroner. I tillegg kommer besparelsene for privat sektor, som anslås å være større enn for offentlig sektor. De samfunnsøkonomiske gevinstene er altså høye.

Jo flere innbyggere som har en digital postkasse, jo flere gevinster kan hentes tilbake til det norske samfunnet

  1. Du får alt samlet ett sted

Digipost kan ta imot dokumenter fra både offentlig og privat sektor, så du trenger kun en digital postkasse for å motta alle dokumentene digitalt. Altinn kan kun ta imot dokumenter fra offentlig sektor.

2. Rask og enkel tilgang til brevene

Digipost gjør det enkelt å lese dokumentene dine gjennom Digipost-appen. Appen gir rask og enkel tilgang til brevene dine, blant annet som følge av at den husker tidligere innlogging gjennom ID-porten. Over halvparten av Digiposts brukere leser posten sin i appen. Altinn tilbyr ingen apper for Altinn meldingsboks.

3. Gode brukeropplevelser

Digipost har mye funksjonalitet som beriker visninger og som stimulerer til relevante handlinger. Hvis du for eksempel mottar en faktura, så kan du betale fakturaen direkte i Digipost. Hvis du mottar en innkalling, så kan du importere timeavtalen i sin egen kalender. Hvis avsender har egne digitale tjenester, så kan avsenderen sette brevet i kontekst ved å lede deg videre til for eksempel Min side. Dersom du samtykker til det, kan også avsendere hente ut brev fra din digitale postkasse og vise de sømløst på egen Min side.

De digitale postkassene har altså lagt til rette for bedre samspill og bedre innbyggertjenester.

Vi håper dette innlegget har bidratt til å gi deg en bedre forståelse for hvorfor myndighetene valgte å opprette en digital postkasse, hva de digitale postkassene gir av verdi til samfunnet, og noen av forskjellene mellom Digipost og Altinn.