Kategorier
Nyheter

Hvorfor kommer fakturaene mine overalt?

I Digipost får vi ofte spørsmål om hvorfor noen fakturaer kommer i Digipost, mens andre krav kommer som e-faktura, eller på e-post.

I Digipost får vi ofte spørsmål om hvorfor noen fakturaer kommer i Digipost, mens andre krav kommer som e-faktura, eller på e-post. Og det er veldig forståelig at folk lurer på det. Dette forsøket på å forklare kan kanskje klarne opp litt.

Faktura på mange forskjellige måter

I dag skjer betaling på mange vis. Med netthandel har direkte betaling på kjøpstidspunktet i mange tilfeller erstattet utsending av faktura, og selve betalingen foregår ofte med bankkort, Apple Pay eller Vipps. Men hvem bestemmer egentlig hvordan du som betaler skal motta fakturaen? Og hvorfor velger de som bestemmer å sende deg fakturaen som de gjør? 

Det er den som krever betalingen, for eksempel inkassoselskapet eller banken, som bestemmer hvor fakturaen sendes. Når du mottar faktura fra forskjellige avsendere på forskjellige sett skyldes det i hovedsak tre forhold:

  • hvilke kanaler (måter å sende faktura på) avsenderen har valgt å tilby,
  • hvordan avsenderen prioriterer disse kanalene (hvordan sender man når de finns flere alternativer),
  • og hvilke samtykker du har gitt

For et par tiår tilbake var faktura synonymt med betalingskrav i Posten. Det sendes fortsatt mange faktura på papir, men digitale løsninger som eFaktura, Avtalegiro, faktura per e-post, Vipps og Digipost dominerer i dag.

Samtykke

Alle som bor fast i Norge skal ha en fysisk postkasse i hjemmet. Dermed er faktura på papir alltid et alternativ for alle avsendere. Det trengs ingen samtykke fra deg. Du kan reservere deg mot uønsket reklame, men ikke mot post fra en avsender du har et kundeforhold til.

For at avsender skal kunne sende deg faktura på andre måter må du har gitt samtykke til det. Kjøpsbetingelsene kan f.eks. kreve at du aksepterer å motta faktura på e-post, eller du kan ha gitt et samtykke i nettbanken eller i Vipps, hvor du har “sagt ja” til å motta alle fakturaer som eFaktura. I Digipost finnes ikke et særskilt samtykke for faktura. Ved å akseptere våre vilkår sa du ja til å motta alle former for kommunikasjon – også fakturaer – i Digipost.

I praksis innebærer dette at avsender ofte har flere digitale valg. Du kan for eksempel være Digipost-bruker og ha sagt «Ja takk til alle eFaktura” i nettbanken din. Da velger avsender måte å sende på.

Litt om faktura-alternativene  

Flere og flere har gått bort fra faktura per e-post. Det skyldes først og fremst at e-post ikke er en sikker kanal, og at posten din kan komme på avveie. Du tenker kanskje ikke på en faktura som spesielt sensitivt, men gjennom fakturaene dine kan uvedkommende langt på vei kartlegge ditt bevegelsesmønster og liv. En annen faktor er at mange har flere e-postkontoer, at e-post ikke skiller mellom viktig og uviktig post, og at det å ajourholde kontaktinformasjonen din med «riktig» e-postadresse kan være både vanskelig og kostbart for faktura-avsender.

Avtalegiro er foretrukket betalingsmåte hos mange som selger abonnementstjenester eller tjenester med faste betalingsbeløp. Det skyldes nok først og fremst at du som forbruker ikke må godkjenne betalingen hver gang. For en del mennesker innebærer nok det at oversikten over hvor mye man betaler forsvinner, og at man betaler for tjenester som ikke lengre er i bruk.  

eFaktura har en stor del av fakturamarkedet, og har hatt stor vekst siden innføringen av «Ja takk til alle»-samtykket. Tidligere måtte du som mottaker gi samtykke til å motta eFaktura fra hver avsender.

Hva bestemmer hvordan avsendere velger å sende deg faktura?

Som nevnt ligger ditt samtykke til grunn for fakturaer du mottar digitalt. Avsender vil oftest velge den billigste måten å sende på. De fleste er opptatt av at det skal være enkelt å raskt å betale fakturaen, slik at sannsynligheten for at du betaler i tide er størst. Prioriteringen av automatisk trekk fra din konto tyder på at mange bransjer er glade for å kunne ta betalt uten at du som kunde må gjøre en aktiv handling.

Hva er vårt fokus for betaling i Digipost?

I Digipost er vi opptatt av å tilby fakturaavsendere en kostnadseffektiv løsning. Rask og enkel betaling for deg som mottaker ser vi også på som et krav. Derfor jobber vi med å gjøre betaling enda enklere i Digipost, og snart er en løsning støtter mer enn 95% av norske banker på plass. I klartekst betyr det at du kan betale alle faktura du får i Digipost, rett fra postkassen din, nesten uansett hvilken bank du bruker.

For oss er også ditt behov for å kunne se selve transaksjonen i sammenheng med hva du har betalt for viktig. Vi mener betalingsarkivet ditt skal vare så lenge du ønsker, ikke så lenge banken mener er nok. Vi vil du skal kunne gjenfinne et betalingsunderlag og bruke det som dokumentasjon på et enkelt vis. Det er ikke like enkelt i alle betalingsløsninger. Mange fakturaer er kanskje på mindre beløp fra faste avsendere. Men hva gjør du den dagen badet lekker, og du trenger fakturaen du betalte til håndverkeren for 3 år siden for å reklamere? 

Vi jobber kontinuerlig med å få virksomheter som sender dokumenter som er av stor viktighet for deg til å sende disse i Digipost. En betalt faktura kan i mange tilfeller være viktig. Da bør du be om å få den tilsendt i Digipost.