Kategorier
Nyheter

Gevinstrealisering med Digipost

I denne casebeskrivelsen skal vi utforske hvilke økonomiske gevinster en bedrift kan realisere ved å la Digipost håndtere alle utgående brev.

I denne casebeskrivelsen skal vi utforske hvilke økonomiske gevinster en bedrift kan realisere ved å la Digipost håndtere alle utgående brev. Vi har her en bedrift som opplever høye kostnader med å håndtere sine fysiske forsendelser, og ønsker å redusere sine kostnader ved å bruke Digipost sine tjenester.

Utgangspunktet: fysisk distribusjon

Bedriften sender ut 10.000 brev i året. De bruker 3 minutter for å gjennomføre en fysisk forsendelse av et brev. De har egne printere, og de leier kanskje også en frankeringsmaskin.

Kostnaden for en fysisk forsendelse (utskrift, konvolutt og frankering) er satt til 16 kr (normtall). Kostnaden for tidsbruk for en fysisk forsendelse er 20 kr (normtall). Samlet sett koster det altså bedriften 36 kr å håndtere en fysisk forsendelse i egen regi.

Målet: digital distribusjon

For å redusere sine ekspederingskostnader så ønsker denne bedriften å la Digipost håndtere alle forsendelsene. Det innebærer at Digipost vil sørge for at mottakerne får sine brev, enten i sine digitale postkasser eller ved fysiske utskrifter. Kostnaden for en fysisk forsendelse gjennom Digipost er 9,49 kr (en side). Kostnaden for en digital forsendelse er 1,6 kr (under 100 kB). Kostnaden på tidsbruk for en digital forsendelse er 1 kr (det tar typisk 4-10 sekunder å sende et brev digitalt).

La oss se på gevinstene

Med utgangspunkt i forutsetningene som er nevnt ovenfor, så kan vi sette opp regnestykket:

Fysisk distribusjon i egen regi
Egne distribusjonskostnader160 000
Eget tidsforbruk195 128
Sum355 128
Digital distribusjon gjennom Digipost
Forsendelser til digitale postkasser8 800
Sentralisert utskrift av restvolum42 705
Tidsbruk6 504
Sum58 009

Som vi ser av sammenstillingen så vil denne bedriften redusere sine forsendelseskostnader med 84 %. Det er bare de økonomiske gevinstene. I tillegg har vi andre gevinster, som økt informasjonssikkerhet og raskere forsendelser.

Hvordan komme i gang?

Hvordan kan så en bedrift som dette komme i gang? Vel, dersom bedriften bruker et fagsystem som støtter forsendelser til Digipost er det meste lagt til rette allerede. Hvis ikke er det alltids mulig å ta i bruk en printerdriver.

Ta gjerne kontakt med Digipost dersom du har spørsmål, eller ønsker å diskutere gevinstpotensialet for din bedrift.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *