Kategorier
Nyheter

Digipost og Din side

Digipost som kilde for meldingstjenester i virksomhetsportaler.

Mange virksomheter har etablert egne virksomhetsportaler, aka Din side. Innbyggere som logger på Din side får tilgang på de tjenestene som virksomheten tilbyr. Noen tjenester gir innsyn i informasjon (som “dine dokumenter”), mens andre tjenester er laget for selvbetjening (som “dine søknader”).

La oss se nærmere på tjenester som handler om dokumentinnsyn, og utforske hvorvidt Digipost egner seg som kilde for slike tjenester. Dokumentinnsyn handler i denne sammenheng om at en innbygger kan logge på virksomhetsportalen og får tilgang til dokumenter som virksomheten har sendt innbyggeren. Med andre ord; en tjeneste på Din side som kalles “Dine dokumenter”.

Virksomheten har stort sett tre kilder for dokumentinnsyn:

Den første kilden er virksomhetens eget dokumentarkiv. Typisk er det et felles sak- og arkivsystem som de ansatte i virksomheten bruker. Leverandøren av systemet vil levere et integrasjonsgrensesnitt (web service) som brukes for å hente ut dokumenter fra databasen og presentere de i dokumentinnsynstjenesten. Noen virksomheter gjør det på denne måten, men det er stort sett de store statlige virksomhetene. En fordel med denne tilnærmingen er at det ofte er mulig å vise dokumentene i kontekst av saker, og dermed gi en fullstendig innsynstjeneste. En ulempe kan være at det kan være ressursmessig krevende å håndtere en slik integrasjon.

Den andre kilden er å bruke et eksternt virksomhetsarkiv, for eksempel i tilknytning til en meldingsformidler. Det betyr at alle dokumenter som sendes gjennom meldingsinformidleren kan vises i dokumentinnsynstjenesten. En del kommuner gjør det på denne måten, ved at de bruker KS sin meldingsformidler som kilde til sine dokumentinnsynstjenester. En ulempe kan være det økte risikobildet med å lagre virksomhetens dokumenter hos en tredjepart.

Den tredje kilden er å bruke innbyggeren sin digitale postkasse som kilde. Det innebærer at når innbygger logger inn i virksomhetsportalen, så vil innbyggeren kunne se de dokumentene som virksomheten har sendt til postkassen. Innbygger må naturligvis samtykke til at virksomheten kan hente ut dokumentene, og virksomheten kan kun hente ut dokumenter som er sendt fra virksomheten selv. Digipost tilbyr integrasjonsgrensesnitt for et slikt uttrekk. Du kan for eksempel logge inn på Vegvesenet sin Din side for å se hvordan integrasjonen virker (tjenesten Meldinger). En fordel med denne tilnærmingen er at den er brukersentrisk i den forstand at innbyggeren selv har full kontroll på sine dokumenter, og kan selv ta stilling til om dokumentene skal deles med andre.