Kategorier
Digital post Digitalt utenforskap Nyheter

Hvordan kan Digital postkasse bidra til å redusere digitalt utenforskap? 

Hva er de største utfordringene med digital postkasse, og hvilken rolle kan tjenesten spille i å redusere digitalt utenforskap?

Kategorier
Digital post Nyheter

Ny meldingsvisning i Digipost

Nå innføres en ny meldingsvisning i Digipost. Den nye visningen gir bedre universell utforming, og den senker terskelen for bruk av tjenesten.

Kategorier
Digital post Nyheter

Felles innsats for universelt utformet post

8 av 10 brev som sendes via Digipost sendes som PDF-dokumenter. For at disse skal kunne leses av alle, bør dokumentet følge en viss struktur. I anledning Global Accessibility Awareness Day inviterer vi til felles innsats for at alle skal kunne lese posten sin

Kategorier
Digital post Nyheter

Ny finansavtalelov stiller strengere krav til kundekommunikasjon

Ny finansavtalelov er ventet å tre i kraft 1. januar 2023. Loven stiller nye og strenge krav til kommunikasjon med privatkunder. Her kan du lese mer om hva dette betyr for næringen.

Kategorier
Nyheter Sikkerhet

Vi fjerner lenker i varsler på e-post og SMS 

Digipost har fjernet lenker i varslinger om ny post på SMS og e-post. Dette har vi tidligere brukt hyppig for å skape en god brukerreise som enkelt tar det fra varsling til innlogging. Det er det nå slutt på, og i denne saken kan du lese hvorfor vi har fjernet lenkene.

Kategorier
Nyheter

Hvorfor trenger jeg en digital postkasse når jeg har Altinn?

I denne artikkelen gjør vi kort rede for de strategiske valgene som resulterte i etableringen av digitale postkasser for innbyggere (DPI), og ser det opp mot meldingsboksen i Altinn (DPV). Deretter skal vi utforske noen av forskjellene mellom digitale postkasser og meldingsboksen i Altinn, så det blir enklere for deg å ta stilling til om […]

Kategorier
Nyheter

Strengere kommunikasjonskrav i ny finansavtalelov

Den nye finansavtaleloven ble vedtatt i desember 2020. Ikrafttredelsesdato er ikke kunngjort ennå, og ventes i løpet av 2022. En viktig målsetning med ny finansavtalelov har vært å styrke forbrukervernet, gjøre loven enklere å forstå, samt gjøre det tryggere å være bankkunde i en digital hverdag. Et gjennomgangstema i dette er kommunikasjon. Og mer spesifikt kravene […]

Kategorier
Nyheter

Kommunale dokumentlenker

Noe av det Digipost får flest tilbakemeldinger fra brukerne på, er problemer som oppstår som følge av at kommuner sender såkalte dokumentlenker til innbyggerne sine. Det er opp til kommunene selv om de ønsker å sende dokumentlenker eller selve dokumentene. Selv om stadig flere kommuner går over til å sende dokumenter til sine innbyggere, er […]

Kategorier
Nyheter

Slik bruker du Digipost

Her finner du all informasjonen du trenger for å komme i gang med Digipost.

Kategorier
Nyheter

Advarsel: E-postsvindel utgir seg for å være varsling fra Digipost

I disse dager sirkulerer en falsk e-post fra Digipost. I dette innlegget forklarer vi hvordan du kan avsløre om du har blitt utsatt for svindel eller ikke.