Kategorier
Nyheter

Økt digitalisering ga 144 arbeidsdager i spart tid for Nittedal kommune

Nittedal kommune bruker Posten Signering når de skal ansette nye personer.

Kategorier
Nyheter

Lagring av et digital signert dokument

Hittil i år har over 1,2 millioner personer signert et dokument digitalt med Posten signeringsløsning.