Digipost Innsikt

Felles innsats for universelt utformet post

8 av 10 brev som sendes via Digipost sendes som PDF-dokumenter. For at disse skal kunne leses av alle, bør dokumentet følge en viss struktur. I anledning Global Accessibility Awareness Day inviterer vi til felles innsats for at alle skal kunne lese posten sin

Vi fjerner lenker i varsler på e-post og SMS 

Digipost har fjernet lenker i varslinger om ny post på SMS og e-post. Dette har vi tidligere brukt hyppig for å skape en god brukerreise som enkelt tar det fra varsling til innlogging. Det er det nå slutt på, og i denne saken kan du lese hvorfor vi har fjernet lenkene.