Digipost Innsikt

Strengere kommunikasjonskrav i ny finansavtalelov

Den nye finansavtaleloven ble vedtatt i desember 2020. Ikrafttredelsesdato er ikke kunngjort ennå, og ventes i løpet av 2022. En viktig målsetning med ny finansavtalelov har vært å styrke forbrukervernet, gjøre loven enklere å forstå, samt gjøre det tryggere å være bankkunde i en digital hverdag. Et gjennomgangstema i dette er kommunikasjon. Og mer spesifikt kravene […]

Kommunale dokumentlenker

Noe av det Digipost får flest tilbakemeldinger fra brukerne på, er problemer som oppstår som følge av at kommuner sender såkalte dokumentlenker til innbyggerne sine. Det er opp til kommunene selv om de ønsker å sende dokumentlenker eller selve dokumentene. Selv om stadig flere kommuner går over til å sende dokumenter til sine innbyggere, så […]